Dit is wat ik ervaar:
We staan op een kantelpunt.
De hele aarde, alles wat er mee verbonden is, zit in een omwenteling.
Er zijn diepgaande veranderingen gaande in mensen, in de hele wereld.
Ik bekijk het als een geboorte van een nieuwe wereld en die brengt weeën met zich mee…

Naar mijn gevoel maakt hartencontact mensen gelukkig. Het verbindt ons -zo formuleer ik het dan- met onze “engelenkwaliteiten”. Na wat ik allemaal ervaren heb, durf ik ook te zeggen: zijn we méér dan alleen een lichaam. Maar dat lichaam is wél erg belangrijk. Het kan een thuis zijn voor een krachtcentrale en een bron van wijsheid, die je bereikt via een heel persoonlijke weg van her-verbinding.
Je kan je je eigen Grote Kracht terug her-inneren en ook de verbinding die we hebben met alles en iedereen. Het gaat om het loslaten van een leven met het accent op afgescheidenheid, wat ons niet verder brengt. Een nieuwe wereld ontvouwt zich, aarzelend nog, maar ze is er.

We kunnen kiezen om (wat ik dan noem) “ menselijke engelen” te zijn, bewust onze engelen/Licht-kracht gebruikend hier op Aarde, via ons hart en onze intuïtie.
Mensen ontdekken dit door hun innerlijk aanvoelen, hun eigenwijze stem (waar je bijvoorbeeld contact mee maakt, als je in stilte bent), maar ook via boeken, lezingen, computer, muziek, een“toevallige” ontmoeting, een diepgaande, ingrijpende crisis of een plotse mystieke ervaring.
In alle bevolkingslagen, religies en overtuigingen zijn mensen, onafhankelijk van elkaar, al jaren in verandering, maar bij een aantal van hen gaat het in sneltempo. Deze pioniers geeft men namen als: voorlopers, lichtwerkers, hoogsensitieven, nieuwetijdskinderen en – volwassenen, kantelaars,…en soms hebben ze niet eens een naam.

Daar waar donkerte, angst en verdriet alles uit evenwicht halen, brengen zij, zodra ze hun balans zèlf hebben gevonden, hoop, nieuwe ideëen en inspiraties. Of zij staan in het leven op een manier die mensen raakt.

Misschien gaat het er om dat we ons Alomvattende Liefde herinneren en ze dan doorgeven? Dan is ieder van ons een stukje van de puzzel en we zijn allen gelijkwaardig. Het werkt niet meer om iemand/iets op een voetstuk te plaatsen.

De nieuwe beweging naar onze binnenkant brengt de kern van verschillende religies/visies samen tot een universeel geheel. Met mildheid omgaan met je pijn, kwaadheid of verdriet, zodat alles er kan zijn, zorgt dat bevroren emoties kunnen stromen. Zo omarm je schaduw én licht, als delen van één geheel. Deze manier van ZIJN verandert àlles. Mijn ervaring is deze: ook al zijn er zware beproevingen in dit proces, het leven wordt een wonderlijke belevenis met gebeurtenissen die ik niet voor mogelijk hield.

Jaren geleden ging ik hierover boodschappen ontvangen. Ik weet dat dat vreemd klinkt, maar we hebben allemaal de mogelijkheid boodschapper te zijn, via hetgeen ons hart ons inspireert. Ongewone talenten aanboren, hoort ook bij “menselijke engelen” en er komt een tijd dat we deze “gewoon” zullen vinden.
Ik heb geleerd hierin sterker te vertrouwen en mijn partner Guido, die is overgegaan, heeft mij hierin geholpen. (Dit verhaal vertel ik in voordrachten)

Hieronder vind je een “lijntje” (zoals ik dat noem) dat ik jaren geleden zelf ontving, toen het ontvangen van boodschappen via meditatieve weg begon.
Voel maar waar jij iets aan hebt, de rest kan je gewoon laten voor wat het is. Onze visies evolueren, net als heel het universum. Ieder van ons heeft wijsheid te bieden.

Veel inspiratie gewenst om de engel in jezelf ontsluieren.

 

DE AANKONDIGING            17 maart 2009

DE DAGEN VAN DE MENSELIJKE ENGELEN

Dit zijn de dagen van de Menselijke Engelen en zij zijn hier om te helpen.
Hun doel is de vrede op aarde te herstellen en te herdefiniëren, de doelen die er door de aardbewoners nu worden gesteld.
Ziet u, het menselijke denken verkeert in de overtuiging dat mensen alleen zijn en afgezonderd, onverbonden ook. Dat is niet zo. Hun Wezenlijke ‘ouders’ zijn steeds met hen, want hun Oorsprong ligt op andere plekken buiten Aarde.
Het universum is zo groot, zo ruim en zoveel leven is er deel van.

Nu, in deze tijd is het moment om te leren wie u als mens werkelijk bent en uw ware Liefde opnieuw te ontwikkelen, ze u te her-inneren, ze u toe te eigenen. Van daaruit is het mogelijk om te evolueren naar de vorm die wij nu noemen ‘Menselijke Engel’ die een stralende Liefde in zich genereert. Ja, in zichzélf, – omdat in wezen –  niemands energie moet claimen om zelf te overleven, zoals de gewoonte wàs.

Eens u opnieuw verbonden bent, diep verbonden, met de Aarde-energie, het Aardwezen (want zij leeft) en de hemelse Krachten waaruit u beiden voortkomt, is een constante energiestroom uw deel. Natuurlijk, u bent allen verbonden met elkaar, doch indien u zich niet ook verbindt met de vertikale as om u te voeden, saboteert u uw groei en overleving.

De uitwisseling tussen menselijke wezens is zoveel krachtiger als zij hun hoger, hun dieper potentieel aanboren. Zo kan de ontwikkeling op Aarde een hoge vlucht nemen. Hierover willen wij het met u hebben en u uitgebreid uitleggen hoe u allen de Liefde kunt wakker maken die sluimert in uw harten. Zij vermag veel, zij is vaak beschreven in vele vormen en ook vervormd, jammer genoeg. Ware Liefde is een krachtig meetinstrument waaraan u de Menselijke Engel kan herkennen. Wij zullen u, in samenwerking met onze hulplijn, hierover onderrichten en duidelijk maken hoe u dit concreet bewerkstelligt.

Daarom zullen variaties van ‘klanken’, van ‘stemmen’, van ‘smaken’ opgaan om duidelijk te maken dat ware Liefde niet slechts via één pad kan worden herkend of hervonden. De Meester zoekt zijn/haar eigen pad en dàt is wat de mensheid te doen heeft: haar eigen kracht vinden. Hiervoor bestaan verschillende wegen. Wij melden u met vreugde dat u allen op weg bent uzelf in de ogen te kijken en te zien welke Goddelijke Wezens u werkelijk bent.

Begin aan de ontdekkingstocht met uw hart als gids! Filter uit elke boodschap uw waarheid. Vertrouw!

Informatie op YouTube…

Hier vind je mijn eigen YouTubekanaal “Menselijke-Engel-Evolutie” waar je 10 minuten-filmpjes met info vindt.

Verrijzenisboodschap via Veerle Massie; 1 april 2018.

 


Nieuwjaarsboodschap via Veerle Massie; 1 januari 2019.

Deze boodschap gaat over Geboorte – Herstel van versnippering – Laat je stem horen – Houd balans:

Ontvang je graag per mail nieuwe boodschappen over de veranderingen in de wereld? Stuur me dan even een mailtje.

 

Heling in eigen handen nemen, geeft verandering in je wereld

Boodschap 28-5-2019 via Veerle Massie – Een nieuwe kijk op de positie van slachtoffer-zijn.