Deze aanpak is een mengeling van Klankgeoriënteerd Zingen en een eigen, persoonlijke inbreng.
De persoonlijke inbreng kan zowel van mij zijn (gebruik van sensitiviteit en inspiratie) als van de persoon die de sessie volgt (je klank van het moment, hoe je je voelt,…).
Persoonlijk volgde ik, naast enkele workshops bij Ingrid Voermans, mijn opleiding Klankgeoriënteerd Zingen bij Lut Lemmens. Beiden studeerden in het Lichtenberger Instituut in Duitsland, waar deze aanpak ontwikkeld werd door Gisela Rohmert en haar man, prof. Rohmert. De wetenschappelijk onderbouwde methode bekijkt zingen vanuit een heel andere invalshoek. Door onder andere het speels aanspreken van de zintuigen, verandert de klank, en hierdoor volgt de lichaamshouding vanzelf. Het accent ligt op nieuwsgierig observeren. Vaak is het zo dat klassiek geschoolde zangers even moeten wennen, maar ook anderen die veel aanwijzingen verwachten, kijken wel eens vreemd op.

Wat houdt zo’n sessie in?
Beginnende zangers:
Heb je problemen met toon houden, dan gaat de aandacht naar het juist leren horen van tonen.
Indien je het doorzettingsvermogen  hebt om hier de tijd voor te nemen, kan stemontwikkeling ook aan bod komen. We proberen vooral te komen bij je plezier in zingen en oordeel zo veel mogelijk los te laten.

Stem- en klankbeleving geeft een goeie basis voor mensen die hun stem pas beginnen te ontdekken en ontwikkelen.  Begin je pas met zingen, dan verken je je eigen geluid: borst-, midden- en kopregister. Spelenderwijs leer je voelen dat je hele lijf een klankkast is. Ook ontdek je dat zingen niet veel moeite hoeft te kosten. Door het zangproces op eigen tempo te beleven, ervaar je minder druk op jezelf én op je stem. De vrijheid en ruimte bij het zingen worden groter.
Een belangrijke factor bij deze aanpak is acceptatie van wat er op dat moment is. Bij deze aanpak gaat het niet om prestatie maar om het ontplooien van jouw mogelijkheden. Hoewel je vaak snel evolutie zal merken, gaat het hier niet om een toverformule. Je stem de ruimte geven vraagt tijd. Hoeveel tijd nodig is, verschilt naargelang je achtergrond.

Ervaren zangers:
Geoefende zangers (met of zonder klassieke scholing) hebben al verrassend nieuwe en deugddoende effecten ervaren door deze weg te bewandelen. De vrijheid die je in je zingen ervaart en de rijkheid die je in je klank ontdekt, maken dat zingen nooit meer hetzelfde is. Dit komt onder andere door de ontwikkeling van de brillance van de stem. Je stembereik kan zowel in de diepte als in de hoogte uitbreiden.
Geschoolde zangers staan vaak onder (prestatie)druk. Stem- en klankbeleving toont een alternatieve weg naar moeiteloos zingen. Daarnaast ga je, door het leren horen van boven- en ondertonen, zingen met een intense klank  in je stem die anderen diep kan raken.
In tegenstelling met de klassieke aanpak – die ik zeker ook naar waarde schat – ligt het accent niet op een bepaalde techniek (focus op houding, mondstand, ademhaling). Stem- en klankbeleving biedt een alternatief voor mensen die zich thuis voelen bij een minder technische aanpak.

Therapie of helende weg?

Regelmatig krijg ik de vraag of stem- en klankbeleving ook een vorm van therapie is.
Zingen zet altijd iets in beweging. Zingen raakt de ziel. Of mensen nu komen om een lied te leren brengen of om boventonen te ontdekken, het maakt iets los. Het hoeft niets groots te zijn, maar het is er. Soms voelt men spieren ontspannen, de darmen reageren. Soms voelt men zich heel moe (vaak als men over z’n grens is gegaan), dan weer voelt men doorstroming in het lijf of een bepaalde warmte, of verdriet gaat plots stromen. Soms is men zich niet eens bewust van wat er gebeurt.

Indien je daarvoor kiest, wordt een gesprek ingelast om bepaalde zaken helder te krijgen. Vanuit mijn eigen ervaringen en sensitiviteit kan ik je – als je dat wenst – enig aanvullend advies geven. Komen we uit bij trauma of gezondheidsproblemen verwijs ik door naar therapeuten of dokters die je hierin deskundig kunnen begeleiden. Stem- en klankbeleving biedt je dan een helende aanvulling.

Ik zie mezelf niet als therapeute, maar als begeleidster in een proces van bewustwording. De weg die ik volg gaat via subtiele trilling. Klanken, woorden, kleuren, geuren hebben elk hun eigen trillingsfrequentie en zo ook een specifieke invloed op mensen. Klanken hebben op z’n minst een effect op zenuwstelsel, spieren en hersenvocht. Kleuren kunnen je energieveld ondersteunen en voeden. Ik wil samen met mensen verkennen wat klank en trilling in de ruime zin kunnen betekenen.