Tegenwoordig hoort men steeds vaker dat mensen lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Als gevolg van mijn lange zoektocht naar herstel, ervaar ik CVS als een intens zuiveringsproces (transformatie) dat uitdaagt tot groei. Ik heb vele wegen bewandeld om tot beterschap te komen. Daardoor ontdekte ik dat er vier lagen zijn waar aandacht moet naartoe gaan. Op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak dient te worden gewerkt om tot herstel te komen. Er is één essentiële factor om tot heling te komen: her-verbinding. Wil je daar meer over weten, dan geef ik graag wat wegwijzertjes en informatie via de sessies Bewust Zijn.

Toch geef ik dit graag mee:

Wat ik persoonlijk bij CVS heb ervaren, is dat een combinatie van factoren leidt de ontwikkeling van deze zeer ernstige chronische ziekte. Er is dus niet enkel één oorzaak. Te beweren dat CVS op te lossen valt met bewegen en de psychiater is niet alleen erg pijnlijk, omdat het lijden van deze mensen niet wordt onderkend, maar het heeft ook heel ernstige gevolgen voor de zieke.

Ik heb 23 jaar zèlf moeten worstelen, met ups en downs, om uit de ellende te komen en weet uit ervaring dat tot nu toe weinig artsen een goed inzicht hebben in de complexiteit van CVS. Er is echter evolutie (ook nieuwe visies vanuit o.a. Amerika helpen ons) en er zijn ook een aantal gezondheidstherapeuten die zinvol werk verrichten (maar ook geldt de regel: goed bij jezelf blijven!).

Ik ben niet bevoegd om diagnoses te stellen, maar vanuit mijn eigen ziek-zijn, mijn zoeken, mijn herstel dat nu gaande is én het praten met andere CVS-patiënten, som ik factoren op die allen samen, mijns inziens, tot CVS leiden. Je kan deze hier bekijken.

Stem- en klankbeleving kan voor mensen met CVS een richtingaanwijzer zijn.
Vaak zijn zij erg sensitief, maar weten ze dat niet eens van zichzelf. Via de sessies krijg je meer inzicht en contact met jezelf.
In de eerste plaats geeft stem- en klankbeleving echter iets waar je je, als je in herstel bent, in al je pijn en vermoeidheid aan kan optrekken, want zingen (of je nu staat, zit of ligt) brengt levensvreugde en ontspanning. Graag ben ik ook voor doorverwijzing, uitleg en info aanwezig.

De begeleiding van stem- en klankbeleving kan niet dienen ter vervanging van begeleiding door een arts of een psychotherapeut; ik werk wel graag aanvullend.