Ik ben geboren met een gevoeligheid voor het trillingsveld van mensen: als kind al was ik me zeer bewust van sferen en emoties, kon deze helder voelen/horen. Informatie van stemklanken kwam niet altijd overeen met de woorden die mensen zeiden: hoe het ècht is, werd (wordt) vaak niet gezegd.

De kracht van de natuur was van essentieel belang. Spiritualiteit en het magische in het leven waren al een belangrijke rode draad in mijn kinder- en tienertijd. De mensen-wereld zoals ik ze leerde kennen, was erg verschillend van hetgeen ik binnen in mij voor mogelijk hield.

Ik hield van de harmonische klanken bij het zingen, maar in de muziekschool werden klanken, noten en miste ik plezier. Ik volgde liever mijn oren dan een partituur. Rond mijn 15de schreef ik mijn eerste liedje. Ik verkende de zangwereld via het kerkkoor, als singer-songwrit­er, als koorleidster, leading of backing vocal in bands. Met mijn eerste partner Roel Peeters, bracht ik liedjes in kerken, zaaltjes, maar evenzeer in restaurants.

Al spelend anderen inspireren, dat vind ik leuk. Dat kwam van pas in mijn eerste beroep.
Als onderwijzeres werkte ik 13 jaar met kinderen en leerde de kunst om iets speels en simpel over te brengen. Ik voelde echter dat ik een àndere roeping had en studeerde ongeveer 1 jaar voor gezondheidstherapeute.

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) kwam als een zeer ernstige aandoening in mijn leven en werd een uitdaging tot diepgaande verandering (transformatie = verandering van trilling).
Ik leerde veel over Bachbloesems, handoplegging en andere energetische ondersteuning, wat mij erg hielp, maar ik ondervond ook aan den lijve hoe voeding met hoge trillingsfrequenties een essentiële bijdrage levert tot genezing. Emotioneel lichaamswerk hielp mij verder aarden.

Tijdens de jaren van herstel verdiepte ik me 4 jaar in klankgeoriënteerd zingen en voelde hoe klanken een brug kunnen vormen tussen lichaam en ziel. Rond die tijd startte ik een deeltijdse praktijk “Stem- en klankbeleving” en ook ontstond de muziekgroep “Anamata” waarin ik met 2 vrouwen (en soms ook gastmuzikanten) mijn eigen liedjes bracht.

De uitdaging om verder te genezen bracht mij bij het versterken van mijn spirituele connectie, zodat ik innerlijk heldere boodschappen kreeg..
Verbondenheid met de subtiele wereld én de Aarde bleek een belangrijke schakel om als hoogsensitieve persoon in dit leven te staan en de tekens van een nieuwe tijd te begrijpen. Schilderen hielp mij de waarde van kleuren als helende trillingsvorm doorvoelen.

De ontmoeting en het huwelijk met Guido Cassiman, brachten een krachtige ervaring rond nieuwetijdse relatievormen en zielenpartnerschap. In huisconcerten en meditatiesessies bundelden we in eenheid onze krachten en na Guido’s overlijden volgde een krachtige initiatie.

In de voorbije jaren kwamen thema’s als kanker, rouw, overgave, vertrouwen, werken met intuïtie, (menselijke) engelen, channelen, bewust helen van het celgeheugen, in mijn leven. De wisselwerking met mijn overleden partner Guido heeft een belangrijke invloed op het werk dat ik doe. Dit draag ik uit via sessies, huisconcerten met mijn nieuwe zanggroep Aquamarijn, voordrachten, boodschappen,…

Door de jaren heen ontwikkelde zich mijn eigen stem, letterlijk, maar ook figuurlijk. Ik leerde mezelf afstemmen op wijsheid binnenin mij. Het leven zèlf heeft me, via verschillende diepgaande, vaak langdurig pijnlijke uitdagingen, geschoold tot wie ik nu ben. Ik voel steeds intenser het belang van de verbinding met dat innerlijk kompas in het leven, hetgeen uiteindelijk in alle sessies tot uiting komt. Het is telkens weer als een geboorte…

Zo leg ik alle puzzelstukjes bij elkaar en ga mee op reis met mensen. Het vinden van de eigen stem is een rode draad die magie weeft in de sessies die mensen komen beleven. Het is een weg van kracht en nieuwe vrijheid. Het doet mij veel plezier met mijn inspiratie aanwezig te mogen zijn.