(De geboorte van een nieuwe wereld)

Voordracht door Veerle Massie

Van 2012 werd gezegd dat het het jaar zou zijn waarin de wereld zou eindigen. De Indianen, de Maya’s spreken van een eindtijd en ook een aanvang van een nieuwe wereld. Op ’t eerste zicht zou je kunnen zeggen dat de mensheid op weg is naar vernietiging, al draait de wereld nog steeds in 2019.

Toch ervaar ik al enige jaren een intense verandering op wereldvlak. Het oude werkt niet meer, iets heel nieuws kondigt zich aan. Graag breng ik een boodschap van hoop en sluit ik mij aan bij een groep mensen die spreekt over hernieuwde eenheid, groeien in gevoeligheid en creativiteit, herverbinding met innerlijke wijsheid, bewustwording van onze band met Hemel en Aarde.

In deze voordracht vertel ik hoe ik, samen met andere gevoelige toekomst-kijkers, de huidige tijd zie als omslagpunt en aanvangspunt van een nieuwe manier van Zijn.

Uit chaos wordt iets nieuws geboren. Wij mensen maken een intense evolutie door en a.h.v. Steve Rothers (schrijver van “her-inneren”) overzicht, vertel ik over tekens van de nieuwe tijd die ik ervaar en zie. Als je de tekens herkent, wordt het makkelijker om in balans te blijven in deze snel veranderende wereld, waarin wij de mogelijkheid hebben om de eigenschappen van de menselijke engel te integreren.

Wanneer? Woensdag 17 juli, om 19.30u.

Waar? Blakerstraat 14, 3201 Langdorp (Gijmel)

Prijs: 12 euro (ter plaatse te betalen)

Inschrijving per telefoon: O16/ 37 04 69 (tot 20u de avond ervoor)