Ik schilder onder de naam Farah. Dit brengt mij verbinding met een àndere manier om in dit leven te staan. Ik beschouw mijn sensitiviteit als een belangrijke kracht waardoor ik kan leven vanuit mijn ziel. Deze keuze heeft een steeds diepere verbon­denheid met mijn essentie tot gevolg.
Daar ik een SOUL-WO-MAN ben, komen mijn schilderijen ook intuïtief, vanuit een innerlijke stuwing tot stand. Zij representeren verschillende fasen van groei en verande­ring.

Elk mens heeft een bepaalde trilling. Als je verandert, veran­dert die trilling mee. Zo heeft ook elk schilderij een bepaald trillingsveld.

Sommige schilderijen kan je gewoon mooi of lelijk vinden. Ze doen je niets speciaals. Maar evengoed kan er een diepe aan­trekkingskracht zijn. Dat komt omdat ze overeenkomen met, of aanleunen bij jouw trillingsveld en wat in jou aan het groei­en is.

Soms voelt een kleur of patroon té intens aan om naar te kijken. Zo’n schilderij kan iets uitdrukken dat voor jou héél confronterend is en een uitdaging tot transformatie betekent.

Elk schilderij bevat dus een trillingscode die diep kan raken. Als ik pas geschilderd heb, is de trilling soms enkele dagen té overweldigend voor mij. Dan ga ik maar korte tijd kijken en voelen. Na enkele dagen krijg ik er plots voeling mee.
Als ik lange tijd naar de kleuren en patronen kijk, merk ik hoe deze mij voeden, alsof ik de energie ervan in mijn veld opzuig. Mijn eigen transformatie wordt zo ondersteund.
Het lijkt alsof zo’n schilderij iets levends wordt en het als het ware tegen mij spreekt.

Ik schilder vooral mijn eigen transformatie, maar ik merkte dat wat op doek kwam, ook een helende beweging was naar ande­ren. Soms maak ik ook een schilderij speciaal op een plaats of op een persoon afgestemd.
Niet iedereen voelt de schilderijen aan op dezelfde manier maar toch worden mensen geraakt in hun ziel.
De schilderijen zoeken een plekje bij iemand die deugd heeft van hun uitstraling. Misschien ben jij zo iemand?

FARAH