Ik ben niet bevoegd om diagnoses te stellen, maar vanuit mijn eigen ziek-zijn, mijn zoeken, mijn herstel dat nu gaande is én het praten met andere CVS-patiënten, som ik hier factoren op die allen samen, mijns inziens, tot CVS leiden:

 • Genetische overerving van verzwakkende factoren.
  Je neemt als baby toxines (drank, roken, onkruidverdelgers op voeding, zware metalen,..) over van moeder/vader.
 • Emotionele stress bij moeder/vader/vorige generaties, die wordt doorgegeven en in de cellen zit.
  Je neemt programmaties over, overtuigingen en ook de reacties van het lichaam hierop.
 • Reacties op vaccinaties.
 • Darmbeschadiging- lekke darm (o.a. door gluten, melkproducten, maar ook door te veel en te lang antibioticagebruik), waardoor het lichaam in chronische laaggradige ontsteking belandt. Toxines kunnen door de darmwand die niet beschermd is en de lever en andere organen geraken overbelast.
 • Overdosis zware metalen  (kwik, lood, arsenicum,…).
  Ernstige depressies/angsten komen hieruit voort, als ook slechte vertering, een aangetast zenuwstelsel.
 • Allerlei intoleranties en allergische reacties i.v.m. giftige omgevingsstoffen (uitlaatgassen, onkruidverdelgers, schoonmaakmiddelen, schoonheidsmiddelen,…).
 • Uitputting van bijnieren door toxines, grote hoeveelheden suiker, maar ook door stress en trauma, jezelf constant onder druk te zetten (bijvoorbeeld omdat je voor je kinderen moet zorgen, naar je werk moet, voor een zieke partner moet zorgen, terwijl je lichaam moet rusten).
  Het hormonale systeem is compleet uit balans (de pil kan het erger maken), organen gaan steeds slechter functioneren.
 • Emotionele uitputting, de druk van de maatschappij, het ‘moeten’, over je grenzen gaan.
  Als je ziek-zijn niet wordt erkend, drukken oordelen van anderen vaak erg zwaar op je: je presteert niet zoals verwacht wordt, wil niet eten als iedereen, beweert te reageren op medicatie en verdraagt de parfums en verven niet. Wat een overdrijving! Doe niet flauw! De druk die je dan op jezelf legt, zorgt dat je overleeft op enorme wilskracht. Dit leidt onvermijdelijk tot verdere uitputting. Bij de CVS-patiënten zie je veel hoogsensitieven, die als ‘pioniers’ de kanariepietjes zijn in de mijn en ‘alarm’ roepen, want zo leven als wordt verwacht, is niet doenbaar voor hen. Eigenlijk zijn zij echter diegenen die komen waarschuwen voor de neerwaartse spiraal waarin de wereld zich bevindt.
 • Eenzaamheid en gevoel te hebben gefaald.
  Mentale overtuigingen scheppen bijkomende stress en depressie.
 • Ondervoeding door kant-en klaarvoeding, te weinig opnamecapaciteit van de (lekke)darm.
  Omdat er te weinig vitaminen, mineralen, spoorelementen voorhanden zijn IN het lichaam, maar ook in onze groenten en fruit (roofbouw zorgt voor armere grond, zelfs als je bio eet is het vaak niet voldoende) leidt dit, samen met andere factoren, tot spier-en gewrichtsklachten en weerom minder enzyme-aanmaak.
 • De ziekte van Lyme of andere virussen die latent aanwezig blijven.
 • Op energetisch niveau bekijk ik het zo:
  De Lichtenergie van deze nieuwe tijd beïnvloedt ons systeem, ook het lichaam, veel intenser door het omhoogduwen van oude trauma’s en oude rommel/toxines voor uitzuivering. Via de chakrapoorten komt deze energie in het lichaam, reist via het hormonaal systeem en ons zenuwstelsel om in versneld tempo aanpassingen te doen. Het lichaam heeft voor dit proces extra steun, rust, een aangepaste voeding en leefstijl nodig.

 

Uiteindelijk leiden àl deze factoren samen tot auto-immuunziekten of/en een leven in een rolstoel, opname in de psychiatrie, het falen van organen, kanker…(ik heb het allemaal gezien, bij mezelf en/of anderen). Een volledige andere manier van leven is nodig om uit het degenererende patroon van CVS te komen. Dat is ook de bedoeling in deze nieuwe tijd. Je herverbinden met liefde en zachtheid voor jezelf en een balans van actie én rust scheppen IN jezelf, is erg belangrijk. Je mag met respect en zorg voor jouw lichaam, voor jezelf, in ‘t leven staan.