Algemeen

Sessies STEM-EN KLANKBELEVING bevatten een zekere diepgang en dat is enkel mogelijk wanneer er sprake kan zijn van onderling vertrouwen. Daarom ga ik zorgvuldig om met de persoonsgegevens die je me bezorgt.
Tenzij ik jouw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heb, geef ik geen persoonsgegevens door aan derden (tenzij ik daar wettelijk toe verplicht ben). Ik zal zeker geen gegevens verkopen.

Persoonsgegevens zijn die gegevens die me toelaten jou als persoon te identificeren. Het gaat daarbij om jouw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, …

De verwerking van persoonsgegevens door STEM-EN KLANKBELEVING is onderworpen aan de Belgische en Europese wetgeving inzake privacy en bescherming van persoonlijke gegevens.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

STEM-EN KLANKBELEVING verzamelt, registreert en verwerkt gegevens van deelnemers aan individuele sessies, groepsactiviteiten en concerten en van lezers van de nieuwsbrief.

Indien je bij mij een begeleidingstraject opstart, bezorg je me jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie maakt het voor mij mogelijk om je te contacteren om afspraken te maken, om een gemaakte afspraak te wijzigen, om een factuur op te maken en te bezorgen of om je bepaalde informatie, tijdens de sessie besproken, door te geven.
Ik gebruik deze gegevens niet om je andere informatie te bezorgen dan wat we overeen zijn gekomen.

Van deelnemers van groepsactiviteiten worden naam, telefoonnummer en e-mailadres verzameld en bewaard zolang de activiteit loopt, zodat alle deelnemers verwittigd kunnen worden indien er iets verandert aan de oorspronkelijke planning. Nadien worden de e-mailadressen slechts behouden als men koos om op de nieuwsbrief in te tekenen. De rest wordt gewist.

Lezers van de nieuwsbrief: mijn nieuwsbriefprovider houdt enkel het e-mailadres bij van wie zich inschrijft voor de nieuwsbrief; ik vraag geen andere persoonsgegevens. Na uitschrijven wordt het e-mailadres definitief verwijderd uit de mailinglist. Ik voeg enkel zèlf e-mailadressen toe aan de mailinglist als je me schriftelijk jouw toezegging hebt gegeven tijdens een activiteit of concert. Voor de rest komt enkel wie zich zèlf via computer heeft ingeschreven op de mailinglist te staan.

Gebruik van jouw gegevens

STEM-EN KLANKBELEVING verzamelt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om mijn diensten vlot en correct te kunnen leveren (zij het individuele stemsessies, sessies rond Bewust Zijn, of groepsactiviteiten, lezingen, concerten of de nieuwsbrief). Ik ga ervan uit dat je me de juiste gegevens verschaft. Indien je me foute informatie doorgeeft, ben ik niet aansprakelijk voor het feit dat ik mijn diensten niet kan uitvoeren.

Bescherming van jouw gegevens

Conform de Europese en Belgische wetgeving doe ik er alles aan om jouw gegevens te beschermen en te voorkomen dat anderen onrechtmatig jouw gegevens in handen krijgen.

Inzage en correctie van gegevens

Indien gewenst, kan je de gegevens die ik van jou bewaar, opvragen. Je kan me ook de vraag stellen om jouw gegevens te verwijderen of te wijzigen. Daarvoor stuur je me best een mail.