Over veranderingen in de wereld en menselijke engelen…

Als je dit leest is het misschien een uitnodiging voor jou…

We staan op een kantelpunt.
De hele aarde en alles wat er mee verbonden is, zit in een omwenteling.
Er zijn diepgaande veranderingen gaande in mensen om ons heen, in de hele wereld.
Iedereen voelt het nu, maar boodschappers van over de hele Aarde gaven hierover reeds jaren informatie door.

Ik heb het hier niet over diegenen die angst verspreiden en het gaat hier niet over leden van een religie of sekte. De boodschappers zijn geen doemdenkers. Geld of roem is niet hun drijfveer. Evenmin willen ze je afhankelijk maken of hun macht laten gelden.
Waarom zij spreken, is omdat ze diep in hun binnenste weten dat ze Liefde zijn en dat we allemaal één zijn. Hun doel is mensen wakker maken voor hun engelen-potentieel.
Ze zaaien zaadjes om iedereen er van bewust te maken dat ze méér zijn dan hun lichaam, dat ze sterker en wijzer zijn dan ze kunnen vermoeden.

Het gaat om het zich her-inneren van de eigen Lichtkracht en de verbinding die we hebben met alles en iedereen. Het gaat om het loslaten van een oud wereldbeeld dat vertelt over afgescheidenheid, wat ons niet verder brengt.
Een nieuwe wereld ontvouwt zich NU , op dit moment, aarzelend nog, maar ze is er.
We kunnen ons ontwikkelen tot menselijke engelen, bewust ons Licht levend hier op Aarde, als we ons hart openen.
Wie klaar is voor deze boodschap krijgt ze via boeken, lezingen, computer, muziek, een“toevallige” ontmoeting of een diepgaande, ingrijpende ervaring.

Dit is geen droom, geen luchtbel, maar een realiteit waar velen al jaren mee bezig zijn.
Men geeft deze pioniers namen als: lichtwerkers, hoogsensitieven, nieuwetijdskinderen en – volwassenen, kantelaars,…
Daar waar donkerte, angst en verdriet nog sterk aanwezig zijn, brengen zij, zodra ze hun balans zèlf hebben gevonden, hoop, Licht, nieuwe ideeën en inspiraties. Of zij laten gewoon in hun leven zien hoe het ànders kan.

Net als ik – en ook mijn partner Guido die is overgegaan trouwens – hebben deze mensen het gevoel dat zèlf Liefde leren en ze dan doorgeven de essentie is van wat ze op Aarde komen doen. (onder welke vorm dan ook)
Dit is een spirituele houding die alles overkoepelt, puzzelstukjes van verschillende waarheden samenbrengt tot een universeel geheel. Het nodigt uit om te leven in verbinding met je hart, je ziel én je lichaam.
Deze manier van ZIJN verandert alles.
Zoals ik zelf al jaren meemaak wordt heel je leven, ookal zijn er naast hemelse dagen soms zware beproevingen, één wonderlijke ervaring. Graag deel ik deze ondervinding met anderen, indien er interesse is.

Hier vind je een “lijntje” (zoals ik dat noem) dat ik jaren geleden zelf ontving, toen voor mij het krijgen van boodschappen via meditatieve weg begon. Het raakte mij diep toen ik het voor ’t eerst las. Moge ook jij de engel in jezelf ontsluieren.